Get Adobe Flash player

De onderstaande disclaimer is van toepassing op de webpagina's van lijn6 (www.lijn6.com). Door de webpagina's te gebruiken stem je in met deze disclaimer.

Disclaimer
De informatie op de website lijn6.com (hierna te noemen: 'Lijn6') wordt met zorg samengesteld. Desondanks is het mogelijk dat deze informatie onvolledig is en/of onjuistheden bevat. Wij sluiten alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit het gebruik van informatie die op of via onze websites is verkregen, danwel uit de tijdelijke onmogelijkheid om de site te kunnen raadplegen. 

Lijn6 is niet verantwoordelijk voor meningen en boodschappen van gebruikers van reactiepagina's. De meningen en boodschappen op de reactiepagina's geven niet de mening of het beleid van Lijn6 weer. 

Lijn6 is niet verantwoordelijk voor de informatie van derden waarvan je via links op onze websites kennisneemt. 

Auteursrecht
Deze website is een publicatie van Lijn6.com. Hierop zijn de Auteurswet 1912 en de Databankenwet 1999 van toepassing  Alle rechten op de database, de gegevens, de teksten en de digitale afbeeldingen berusten bij of worden beheerd door Lijn6. 

Verveelvoudiging van (een deel van) deze publicatie met het (kennelijke) oogmerk deze openbaar te maken of te exploiteren is slechts toegestaan na schriftelijke toestemming van Lijn6. Aan deze toestemming kunnen voorwaarden verbonden worden en er kan een gebruiksvergoeding worden gevraagd. Voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik is het toegestaan prints te maken van de tekst en/of de afbeeldingen, indien beperkt tot enkele exemplaren.

juridische

Binnenkort

 

Voor meer info zie de wijkagenda

Weerfoto's Beijum

beijumnieuws2