Get Adobe Flash player

De meeste nesten komen in april uit, sommigen zijn waarschijnlijk vanwege de koude wat later aan de beurt. Deze meerkoet met het witte voorhoofdschild en rode oogjes had een prachtig gevlochten nest gemaakt van gras, fluitekruid, takjes en riet.

bw IMG 0554De meerkoet had een prachtig nest gemaakt van riet, gras, fluitekruid, stengels en takjes

Weetje 1. Een volwassen meerkoet kan 40 centimeter groot worden. Hij is gemakkelijk te herkennen aan de typische rode ogen, de witte snavel en de opvallende witte voorhoofdsplaat. Vanwege deze plaat worden meerkoeten in sommige streken ook wel bleshoenders genoemd. Weetje 2. Een zwaan is 20 keer zwaarder dan de meerkoet. Desondanks zal de meerkoet de veel grotere zwaan aanvallen als hij gestoord wordt of zich bedreigd voelt. Weetje 3. Vrouwtjesmeerkoeten kunnen 800 tot 1000 gram zwaar worden. Het mannetje weegt slechts 600 gram, maar heeft wel een grotere voorhoofdsplaat.Weetje 4. 15 seconden lang kan de meerkoet op zoek naar voedsel onder water blijven. Ter vergelijking: een krooneend houdt het tot 30 seconden vol. Weetje 5. 500.000 broedparen leven er naar schatting in heel Midden-Europa. Tot de landen waar meer dan 100.000 broedparen voorkomen, behoort ook Nederland. De meerkoet wordt daarmee niet als bedreigde soort beschouwd. Weetje 6. Aan elke teen van de meerkoet zitten 3 zwemlobben. Daardoor kan hij in het water uitstekend peddelen. Veel andere vogels die in en rond het water leven hebben doorlopende zwemvliezen tussen hun tenen. Weetje 7. 1400 meter boven de zeespiegel komen er nog meerkoeten voor. Zij prefereren ondiepe plassen, vochtige gebieden en vijvers, en over het algemeen water met een rietgordel en veel waterplanten.

Plaats reactie


Beveiligingscode
Vernieuwen

juridische

Weerfoto's Beijum

beijumnieuws2