Get Adobe Flash player

Natuur

In het verlengde van het Tijdpad richting AH zag ik een tiental aardhommels op fluitekruid. De aardhommel (Bombus terrestris) behoort samen met drie andere nauw verwante en sterk op elkaar lijkende soorten tot de aardhommel-groep. Het is een hommel die van nature voorkomt in Europa, nabij de kusten van Noord-Afrika en in West- en Centraal-Azië.
bw IMG 1815bw IMG 1830

 

Dit jaar zijn er veel minder vlindersoorten te bekennen in de vlindertuin van Beijum en aan onze vlinderstruiken in de tuin. Een reden voor mij om eens na te pluizen wat daar de mogelijke oorzaken van zouden kunnen zijn.

Afgelopen jaren werd al steeds duidelijker dat bepaalde insectensoorten, zoals bijen en vlinders, steeds minder voorkomen in West-Europa en Noord-Amerika. ‘Maar dat de aantallen van alle vliegende insectensoorten in zo'n hoge mate aan het afnemen zijn als we hier zien in zo'n wijdverspreid gebied, is een nog alarmerendere bevinding’, zegt projectleider Hans de Kroon.

Over mogelijke oorzaken kunnen de onderzoekers nu alleen maar speculeren. Wetenschapper Caspar Hallmann: 'De onderzochte gebieden zijn klein en ingesloten tussen agrarische gebieden. Deze omliggende gebieden trekken insecten aan, die daar vervolgens niet kunnen overleven. De natuurgebieden zouden hierdoor "leeggezogen" kunnen worden.'

Het is waarschijnlijk dat de gevonden resultaten representatief zijn voor grote delen van Europa en andere delen van de wereld waar natuurgebieden liggen ingeklemd in een overwegend agrarisch landschap. De Kroon: 'Wat we op dit moment alleen kunnen doen is grote voorzichtigheid betrachten. Minderen met de dingen waarvan we weten dat ze een slechte invloed hebben, zoals het gebruik van pesticiden en verdwijnen van bloemrijke akkerranden in de landbouw. En hard werken aan vergroting van onze natuurgebieden met naar verhouding minder randzones met de landbouwgebieden.’

Het klein koolwitje is de algemeenste standvlinder in Nederland, die vrijwel overal het hele jaar door gezien kan worden, deze soort wordt niet bedreigd.

bw IMG 1758

Het nest wordt aan de waterkant gebouwd van riet en waterplanten, maar ook van drijvend afval zoals stukken papier of plastic. In een nest worden 5 tot 10 grijswitte tot zandkleurige eieren met bruinzwarte vlekjes en puntjes uitgebroed in een tijdsbestek van 21 tot 25 dagen. De jongen worden door beide ouders begeleid en kunnen na ongeveer 8 weken vliegen. Overleeft van een nest slechts een enkel jong of zelfs geen (omdat de jongen een gewilde prooi zijn voor reigers, meeuwen en snoeken), dan doen de ouders een volgende poging. Per broedseizoen doen de ouders 2 tot 3 pogingen een nest jongen groot te brengen. Bron: Wikipedia

bw1 IMG 1775Laat meerkoetennest in de Zuidwending

bw IMG 1745Alle 6 eieren zijn een dag later uit

De meerkoet is geen beschermde vogel, ze broeden in grote getale langs de Zuidwending. Vandaag zag ik dat meerdere nesten uit waren gekomen. De jongen lijken nog niet op hun ouders met hun rode kopje en gele haren. Zodra ze uit het nest komen kunnen ze direct zwemmen.

bw IMG 0649bw IMG 0651

bw IMG 0663

De meeste nesten komen in april uit, sommigen zijn waarschijnlijk vanwege de koude wat later aan de beurt. Deze meerkoet met het witte voorhoofdschild en rode oogjes had een prachtig gevlochten nest gemaakt van gras, fluitekruid, takjes en riet.

bw IMG 0554De meerkoet had een prachtig nest gemaakt van riet, gras, fluitekruid, stengels en takjes

Weetje 1. Een volwassen meerkoet kan 40 centimeter groot worden. Hij is gemakkelijk te herkennen aan de typische rode ogen, de witte snavel en de opvallende witte voorhoofdsplaat. Vanwege deze plaat worden meerkoeten in sommige streken ook wel bleshoenders genoemd. Weetje 2. Een zwaan is 20 keer zwaarder dan de meerkoet. Desondanks zal de meerkoet de veel grotere zwaan aanvallen als hij gestoord wordt of zich bedreigd voelt. Weetje 3. Vrouwtjesmeerkoeten kunnen 800 tot 1000 gram zwaar worden. Het mannetje weegt slechts 600 gram, maar heeft wel een grotere voorhoofdsplaat.Weetje 4. 15 seconden lang kan de meerkoet op zoek naar voedsel onder water blijven. Ter vergelijking: een krooneend houdt het tot 30 seconden vol. Weetje 5. 500.000 broedparen leven er naar schatting in heel Midden-Europa. Tot de landen waar meer dan 100.000 broedparen voorkomen, behoort ook Nederland. De meerkoet wordt daarmee niet als bedreigde soort beschouwd. Weetje 6. Aan elke teen van de meerkoet zitten 3 zwemlobben. Daardoor kan hij in het water uitstekend peddelen. Veel andere vogels die in en rond het water leven hebben doorlopende zwemvliezen tussen hun tenen. Weetje 7. 1400 meter boven de zeespiegel komen er nog meerkoeten voor. Zij prefereren ondiepe plassen, vochtige gebieden en vijvers, en over het algemeen water met een rietgordel en veel waterplanten.

juridische

Weerfoto's Beijum

beijumnieuws2