Get Adobe Flash player

Natuur

Het nest wordt aan de waterkant gebouwd van riet en waterplanten, maar ook van drijvend afval zoals stukken papier of plastic. In een nest worden 5 tot 10 grijswitte tot zandkleurige eieren met bruinzwarte vlekjes en puntjes uitgebroed in een tijdsbestek van 21 tot 25 dagen. De jongen worden door beide ouders begeleid en kunnen na ongeveer 8 weken vliegen. Overleeft van een nest slechts een enkel jong of zelfs geen (omdat de jongen een gewilde prooi zijn voor reigers, meeuwen en snoeken), dan doen de ouders een volgende poging. Per broedseizoen doen de ouders 2 tot 3 pogingen een nest jongen groot te brengen. Bron: Wikipedia

bw1 IMG 1775Laat meerkoetennest in de Zuidwending

bw IMG 1745Alle 6 eieren zijn een dag later uit

De meerkoet is geen beschermde vogel, ze broeden in grote getale langs de Zuidwending. Vandaag zag ik dat meerdere nesten uit waren gekomen. De jongen lijken nog niet op hun ouders met hun rode kopje en gele haren. Zodra ze uit het nest komen kunnen ze direct zwemmen.

bw IMG 0649bw IMG 0651

bw IMG 0663

De meeste nesten komen in april uit, sommigen zijn waarschijnlijk vanwege de koude wat later aan de beurt. Deze meerkoet met het witte voorhoofdschild en rode oogjes had een prachtig gevlochten nest gemaakt van gras, fluitekruid, takjes en riet.

bw IMG 0554De meerkoet had een prachtig nest gemaakt van riet, gras, fluitekruid, stengels en takjes

Weetje 1. Een volwassen meerkoet kan 40 centimeter groot worden. Hij is gemakkelijk te herkennen aan de typische rode ogen, de witte snavel en de opvallende witte voorhoofdsplaat. Vanwege deze plaat worden meerkoeten in sommige streken ook wel bleshoenders genoemd. Weetje 2. Een zwaan is 20 keer zwaarder dan de meerkoet. Desondanks zal de meerkoet de veel grotere zwaan aanvallen als hij gestoord wordt of zich bedreigd voelt. Weetje 3. Vrouwtjesmeerkoeten kunnen 800 tot 1000 gram zwaar worden. Het mannetje weegt slechts 600 gram, maar heeft wel een grotere voorhoofdsplaat.Weetje 4. 15 seconden lang kan de meerkoet op zoek naar voedsel onder water blijven. Ter vergelijking: een krooneend houdt het tot 30 seconden vol. Weetje 5. 500.000 broedparen leven er naar schatting in heel Midden-Europa. Tot de landen waar meer dan 100.000 broedparen voorkomen, behoort ook Nederland. De meerkoet wordt daarmee niet als bedreigde soort beschouwd. Weetje 6. Aan elke teen van de meerkoet zitten 3 zwemlobben. Daardoor kan hij in het water uitstekend peddelen. Veel andere vogels die in en rond het water leven hebben doorlopende zwemvliezen tussen hun tenen. Weetje 7. 1400 meter boven de zeespiegel komen er nog meerkoeten voor. Zij prefereren ondiepe plassen, vochtige gebieden en vijvers, en over het algemeen water met een rietgordel en veel waterplanten.

Weetje 1. Het duurt 8 tot 9 weken tot de jonge meerkoet voor het eerst gaat vliegen. Hij moet dan vaak vanaf het water starten. Aan zijn stuntelige pogingen is duidelijk te zien dat het geen echte vlieger is. Weetje 2 .Het vrouwtje broedt 22 dagen op de vier tot twaalf eieren die ze in april legt. De kuikens hebben zwarte veren maar nog geen witte voorhoofdsplaat (zie de foto).Weetje 3. 80 procent van de meerkoetkuikens sterft in het eerste jaar na de geboorte. Van de jongen die het wel redden, overleeft slechts de helft het daaropvolgende jaar. Weetje 4. Het nest van de meerkoet is 20 centimeter groot. Het is gemaakt van riet, takjes en bladeren en drijft dicht bij de oever, waaraan het met halmen vastgemaakt is. Aan de kant van het water heeft het nest vaak een soort ‘opritje’. Weetje 5. 40 tot 60 dagen na de geboorte, zo lang worden de kuikens door hun moeder verzorgd. Zij bedelen dan constant met piepende geluidjes om voer en zijn al vanaf een grote afstand te horen. De kleine meerkoetjes die ik gespot hebben een nest vlak over een brug bij de Zuidwending, richting AH.

bw IMG 0525Een vol nest vol met meerkoetjes, de ouders waren eten aan het zoeken

 

 

 

 

 

 

Roeken zijn één van de kraai-achtigen, het is een zangvogel en hij beschikt over een repertoire aan liedjes. Hij lijkt op de zwarte kraai met als verschil de basis van de snavel die in de loop der tijd lichter wordt. Als ze nog jong zijn is het verschil makkelijk te herkennen aan de poten. Roeken hebben al heel jong veren op hun poten wat lijkt op een broek. Ze nestelen samen in hoge bomen in kolonies en hebben daar ook slaapplaatsen. Met hun 46 cm. groot zijn ze even groot als zwarte kraaien en hun gekraai lijkt ook op elkaar, ze hebben dezelfde diep zwarte kleur. Het is een beschermde vogel maar kunnen helaas ook voor overlast zorgen met hun gepoep en lawaai in de kolonies waarin ze verkeren. Tussen de Isebrandts- en Fossemaheerd aan de Emingaheerd broedt een kolonie roeken, ze zijn te zien in de toppen van de bomen.
bw DSC00993bw DSC01027

DSC00998Roeken leven in kolonies, tevens is het hun slaapplaats

juridische

Weerfoto's Beijum

2 juli 2019 mooi Kardinge
02 juli 2019 21:332 juli 2019 mooi Kardinge
1 juli 2019 Oerrr
01 juli 2019 18:481 juli 2019 Oerrr
30-06-2019 Wiershoeck
30 juni 2019 20:2530-06-2019 Wiershoeck

beijumnieuws2