Get Adobe Flash player

Natuur

De steenhommel (Bombus lapidarius) is een hommel die in Centraal Europa algemeen voorkomt in natuurlijke en agrarisch open landschappen. Is ook regelmatig te zien in stadstuinen. De vrouwtjes van de steenhommel zijn op het eind van het achterlijf na bijna helemaal zijdeachtig zwart behaard. Het eind van het achterlijf is helderrood gekleurd. De mannetjes van de steenhommel hebben een brede kraag, een lichtgele snuit en vaak een lichtgele band over het borststuk, maar ze zijn goed te onderscheiden van de weidehommel aan de vorm van hun copulatieapparaat. De grashommel lijkt op de steenhommel, maar heeft rode in plaats van zwarte haren aan de achterpoten en is veel zeldzamer en wordt alleen in Zeeland regelmatig gezien. Andere soorten als de Limburgse hommel (Bombus pomorum), de bol-oog (Bombus confusus) en de waddenhommel (Bombus cullumanus) lijken ook veel op de steenhommel.
bw1 IMG 1587De vrouwelijke soort van de steenhommel heeft een rood achterlijf, ik zag deze hommel op een distel langs het Tijdpad

In en rondom winkelcentrum west groeien nu prachtig gekleurde petunia's in bloempotten. Petunia's worden bij voorkeur in januari-februari (in een kas of serre) gezaaid. Vanaf mei, bij voorkeur na de IJsheiligen, kan men ze in de tuin zetten of in bloembakken en -potten. Het is mogelijk dat er bij het kweken ook planten met lichtere of donkerdere bloemen ontstaan. Deze nieuwe planten groeien sneller en het zaad is ook sneller rijp dan van de voorganger (als men die in de winkel heeft gekocht). Slechts ongeveer de helft van de zaden ontkiemt. Bron: Wikipedia

bw IMG 1793Prachtig bloeiende petunia's in en rondom winkelcentrum west

De meeste algen zijn fotoautotroof en gebruiken dus de energie van zonlicht. De bladgroenkorrels (chloroplasten) zijn fotosynthetische structuren die afgeleid zijn van de blauwalgen (Cyanobacteria) en produceren zuurstof als bijproduct van de fotosynthese. Hierbij speelt chlorofyl (bladgroen) in de bladgroenkorrels een grote rol. Bladgroen is een biologisch pigment dat samen met andere rode en gele pigmenten algen helpen om zo veel mogelijk licht te vangen. Bij algen vinden we verschillende chlorofylvormen: chlorofyl a, chlorofyl b of chlorofyl c. Verschillende groepen wieren hebben naast of in de plaats van chlorofyl ook andere pigmenten. Bron: Wikipedia

bw IMG 1871algengroei in de Zuidwending langs het Tijdpad en de Froukemaheerd

In het verlengde van het Tijdpad richting AH zag ik een tiental aardhommels op fluitekruid. De aardhommel (Bombus terrestris) behoort samen met drie andere nauw verwante en sterk op elkaar lijkende soorten tot de aardhommel-groep. Het is een hommel die van nature voorkomt in Europa, nabij de kusten van Noord-Afrika en in West- en Centraal-Azië.
bw IMG 1815bw IMG 1830

 

Dit jaar zijn er veel minder vlindersoorten te bekennen in de vlindertuin van Beijum en aan onze vlinderstruiken in de tuin. Een reden voor mij om eens na te pluizen wat daar de mogelijke oorzaken van zouden kunnen zijn.

Afgelopen jaren werd al steeds duidelijker dat bepaalde insectensoorten, zoals bijen en vlinders, steeds minder voorkomen in West-Europa en Noord-Amerika. ‘Maar dat de aantallen van alle vliegende insectensoorten in zo'n hoge mate aan het afnemen zijn als we hier zien in zo'n wijdverspreid gebied, is een nog alarmerendere bevinding’, zegt projectleider Hans de Kroon.

Over mogelijke oorzaken kunnen de onderzoekers nu alleen maar speculeren. Wetenschapper Caspar Hallmann: 'De onderzochte gebieden zijn klein en ingesloten tussen agrarische gebieden. Deze omliggende gebieden trekken insecten aan, die daar vervolgens niet kunnen overleven. De natuurgebieden zouden hierdoor "leeggezogen" kunnen worden.'

Het is waarschijnlijk dat de gevonden resultaten representatief zijn voor grote delen van Europa en andere delen van de wereld waar natuurgebieden liggen ingeklemd in een overwegend agrarisch landschap. De Kroon: 'Wat we op dit moment alleen kunnen doen is grote voorzichtigheid betrachten. Minderen met de dingen waarvan we weten dat ze een slechte invloed hebben, zoals het gebruik van pesticiden en verdwijnen van bloemrijke akkerranden in de landbouw. En hard werken aan vergroting van onze natuurgebieden met naar verhouding minder randzones met de landbouwgebieden.’

Het klein koolwitje is de algemeenste standvlinder in Nederland, die vrijwel overal het hele jaar door gezien kan worden, deze soort wordt niet bedreigd.

bw IMG 1758

juridische

Weerfoto's Beijum

2 juli 2019 mooi Kardinge
02 juli 2019 21:332 juli 2019 mooi Kardinge
1 juli 2019 Oerrr
01 juli 2019 18:481 juli 2019 Oerrr
30-06-2019 Wiershoeck
30 juni 2019 20:2530-06-2019 Wiershoeck

beijumnieuws2