Get Adobe Flash player

Commentaar

In het begin van de 16de eeuw roeiden de Spanjaarden alle Mexicaanse culturen uit en verdween deze voorloper van de Chihuahua uit beeld. Na bijna 400 jaar herontdekt men het hondje weer in de provincie Chihuahua en dankt het hieraan zijn naam. Aan het eind van de negentiende eeuw werd de eerste Chihuahua naar Amerika en Engeland geëxporteerd. De eigenaresse van deze hondjes, Amanda, besloot om haar hondjes genaamd Kyle en Fibi, met het oog op de wisselende herfstbuien, een jasje aan te doen.
bw IMG 7661

bw IMG 7665Fibi en Kyle met resp een roze en een zwart jasje aan

 

Ulfret Molenhuis is in 2012 gevraagd om de voedselbank in Groningen te hervormen. Daarvoor was hij voorzitter van GVAV en zette zich in voor kansarme kinderen. Hij heeft vooral affiniteit met arme kinderen en hij zet zich in om deze kinderen te helpen. Deze instelling heeft hij van huis uit meegekregen, dat je niet alleen op de wereld bent maar je talenten moet benutten. In het pand aan de ulgersmaweg zitten ze nog niet zo lang. Voor die tijd waren ze gevestigd aan de oosterhamrikkade. Dit pand bleek echter te warm en niet groot genoeg te zijn.

Het proces van voedsel binnen halen begint ’s morgens om 7 uur, dan gaan 3 vrachtauto’s op weg naar 141 winkels en bakkerijen in de omgeving om voedsel op te halen dat net niet op datum is en vlees wordt 2 maanden ingevroren. Om 9 uur worden de vrachtwagens leeggehaald en tussen 10 en half 11 worden de voedselpakketten uitgedeeld. Zo wordt voorkomen dat tonnen aan voedsel wordt weggegooid en voor mensen die voedsel nodig hebben is het een uitje om langs te komen om hun voedselpakket op te halen, ze zijn vaak zo geïsoleerd dat ze de deur niet uitkomen.

Er zijn op de moment minder vrijwilligers maar omdat men elkaar daardoor beter kent wordt efficiënter gewerkt en kunnen er meer klanten worden gewerkt. Alhoewel Nederland één van de rijkste landen is de armoede afgelopen jaar verdubbeld. Bijna elke stad heeft een voedselbank en dat heeft vooral te maken met de individualisering en de handel in armoede in Nederland. Een schuld van een ton bestaat voor 60.000 uit schuldenlast. Er wordt dus verdiend aan armoede.

Niet alleen de voedselbank heeft de beschikking over voedsel, er bestaat ook een vakantiebank waar mensen eenmalig een schoonheidsbehandeling, fysiotherapie en één dag administratiehulp of hulp in de huishouding kunnen krijgen. Ook kinderen kunnen naar een dierenpark of een pretpark. Op de vraag of dit niet een manier van valse concurrentie is was het commentaar van Ulfret dat gezinnen met een paar tientjes in de week niet in de winkel kunnen komen om daar voldoende boodschappen te kunnen doen voor de hele week.

 

 

Er wordt wel eens gezegd dat er voor ieder onderzoeksbureau wel een probleem te vinden is waarmee ze weer een poosje hun bestaansrecht kunnen bewijzen.

Het woord overlast doet het altijd goed maar ditmaal lijkt het echt uit de lucht komen vallen.

Het gaat hier om een rapport van bureau Intraval, met graagte besproken door het Dagblad van het Noorden op 13 mei jl., die de werkwijze doorlicht van 2 straatcoaches die in 2015 zijn aangesteld toen Beijum door 5 tot 7 vervelende jongerengroepen werd ‘geterroriseerd’. De normale hulpverlening, politie en straathoekwerkers konden het niet bolwerken volgens het rapport en dus moesten er onmiddellijk straatcoaches worden aangesteld.

De gegevens waarop het rapport zich baseert zijn 9 interviews met 12 personen: met de stadsdeel coördinator, de wijkagent, de contactpersoon Antillianen bij de politie, met De Huismeesters, met twee WIJ Beijumwerkers, met de projectleider Atensheerd, met iemand van het Gomarus college, met iemand van het Veiligheidshuis, en met de leerplichtambtenaar werden gesprekken gevoerd.

Wat helaas mist is een beschrijving van de overlast: waaruit bestond die, in welke mate en door wie werd die ervaren? Verder ontbreekt een beschrijving van de 5 tot 7 groepen (wel een vreemde aanduiding want niet nauwkeurig). Hoe waren deze groepen samengesteld? Was er een leider, zijn er meisjesgroepen en jongensgroepen? Zijn er gemengde groepen? Waren deze groepen met elkaar in conflict of alleen met de bewoners of met de politie? Wat deden ze eigenlijk, wat vraten ze voor illegaals uit?

Er ist ook geen beschrijving hoe de straatcoaches een en ander aanpakten, maar er waren wel duizenden (!) gesprekken met de overlast gevende jongeren. Wat zegt dat getal nou als je totaal niets over de inhoud rapporteert?

De conclusie van het rapport is dat de straat coaches volgens de geinterviewden goed werk doen en dat de overlast is teruggedrongen. Maar hoeveel en hoe dit wordt ervaren door de gewone wijkbewoners vertelt het rapport niet, want hun is niets gevraagd.

Erger nog, de onderzoekers schrijven zelf op dat de meldingsbereidheid en de aangiftebereidheid van de bewoners gering is. Ze zijn melding moe en nog verschrikkelijker, ze zijn bang voor represailles.

Dat bleek ook tijdens het bezoek van de burgemeester en politie aan De Bron in maart van dit jaar, waar overigens helemaal niet werd gesproken over straatcoaches. De mensen vinden het geen zin hebben om wat dan ook te melden bij de politie. Die komt niet of veel te laat. Bovendien is men beducht voor de gevolgen van het wel melden.

Dit betekent dat raddraaiers vrij spel hebben.

Dat is het onderliggende probleem dat moet worden aangepakt. Straatcoaches tot je dienst, maar uiteindelijk is durf van de officiële hulpverleners nodig om wandaden echt aan te pakken.

Anna Riemersma

De Groninger Internet Courant van 19 mei bericht het volgende.

"Inwoners van Lewenborg en omgeving die van fitness houden, maar ook van frisse buitenlucht en die van de zomeravonden kunnen genieten, kunnen vanaf zaterdag terecht bij een nieuwe voorziening: ‘Buitenfitness’. Zaterdag 20 mei a.s. opent wijkwethouder Mattias Gijsbertsen de sportvoorziening Buitenfitness Lewenborg, op de hoek van Stuurboordswal & Lijzijde. Deze openbare, gratis buitensportvoorziening - met diverse fitnesstoestellen - is voor alle bewoners van Lewenborg en omstreken. De bewoners van Lewenborg hebben het initiatief genomen voor deze openbare fitnessaccommodatie. WIJ Groningen en Gebiedsteam Oost van de gemeente Groningen hebben geholpen bij de realisatie".

 

Veel wijken hebben al een buitenfitness, maar Beijum, waar al heel lang een enthousiaste werkgroep zich sterk maakt voor deze gezonde buitensport voor iedereen, vist iedere keer achter het net. Weerstand vanuit bepaalde groengroepen van het eerste uur doet deze initiatieven de das om. Het wordt tijd dat deze mensen mensen een toontje lager gaan zingen omdat ze geen ruimte laten voor andere ideeen om de openbare ruimte, die van iedereen is, te benutten.

De avond werd op maandag 13 maart georganiseerd door het buurtcentrum en de 1 mans fractie 100% vertegenwoordigd door Marjet Wolthuis. Er waren zo’n 30 aanwezigen.

Diftar is de afkorting voor gedifferentieerde tarieven voor de afvalstoffenheffing.

Het gaat erom dat niet iedereen meer hetzelfde per type huishouden betaalt, maar zelf invloed kan uitoefenen op de hoogte van het te betalen bedrag door meer of minder restafval aan te bieden.

Een lagere hoeveelheid afval kan bereikt worden door meer afval thuis te scheiden, dus papier, textiel, groente fruit en tuinafval.

Een 1 persoonshuishouden betaalt in het huidige systeem € 232,36 per jaar, een 3+ persoonshuishouden betaalt € 327,60. Bij Diftar wordt dat € 150,- en € 170,- Daarbij komt de prijs per kilogram (2,5 eurocent) respectievelijk per volume (1,21 euro per volume van 55 liter)

De meerderheid van de aanwezigen staat niet negatief tegenover dit systeem van Diftar.

Wel heeft men zorgen over het zwerfafval dat nu al een probleem is in de wijk, zoals ondergetekende dagelijks in zijn werk ervaart.

De argumenten tegen Diftar van de aanwezigen waren onder anderen: “Gaat mijn buurman of buurvrouw niet stiekem afvalzakken in mijn grijze container dumpen waardoor ik meer moet betalen?”. De gemeente komt met een mechanisme dat de container op slot staat.

De vrees is zoals gezegd dat er meer in de wijk gedumpt gaat worden, omdat je per kilo gaat betalen bijvoorbeeld in sloten en parken. Gemeente zegt dat je uiteindelijk wel goedkoper uit bent met Diftar.

De fractie 100% denkt een doorslaggevende stem te hebben op 29 maart wanneer het voorstel tot invoering van Diftar in de gemeenteraad wordt behandeld. Volgens die fractie zijn er nu 19 voor en 19 tegen. Daarom werd de mening van Beijum gevraagd hoe die fractie moet gaan stemmen.

 

Ronald Gramberg

 SDI0847

 

juridische

Weerfoto's Beijum

6 april 2018 Beijum
06 apr 2018 17:016 april 2018 Beijum
5 april 2018 Beijum
05 apr 2018 17:075 april 2018 Beijum
4 april 2018 Zuidwolde
04 apr 2018 22:024 april 2018 Zuidwolde
26 maart 2018 Beijum
26 mrt 2018 12:5426 maart 2018 Beijum

beijumnieuws2