Get Adobe Flash player

De gemeenteraad praat zich suf over invloed van de burger en hoe burgers te betrekken bij beleid en hoe initiatieven van burgers te stimuleren.

In Beijum hebben ze het geweten.

Jaren geleden is een enthousiaste groep aan de gang gegaan om buitenfitness van de grond te krijgen. Na veel gesprekken met bewoners en deskundigen en na gedegen onderzoek kwam als locatie uit de bus een plek op het grasveld bij de school de Beijumkorf, op de “heilige” grond van de Groene Long.

En daar zit hem de kneep. In Beijum opereert een kleine groep mensen met een sterke wil die alles wat het groen ook maar een beetje dreigt aan te tasten tegengehouden. Ze hebben zelfs de stadsdeel coördinator, die er toch moet zijn voor alle stadsdeelbewoners, in dit geval alle Beijumers, totaal voor hun karretje gespannen.

Het college blaast het plan voor een buitenfitness nu af op grond van gebrek aan draagvlak en beroept zich daarbij op de (vrijwel uitgespeelde) bewonersorganisatie BOB, de werkgroep Groene Long en de bewoners van de Jaltadaheerd! Ongelooflijk slap, maar ook erg oneerlijk tegenover heel veel andere wijkbewoners die dit initiatief wel toejuichen.

Het gaat hier om een heel goed plan: bewegen voor jong en oud, in de buitenlucht. Ook nog in de buurt van Boerderijum waar de fintnessers even kunnen uitpuffen en een verfrissing kunnen kopen.

Het zou juist voor een opleving kunnen zorgen voor het vrij saaie gebied.

We hebben hier geen goed woord voor over.

Naar verluidt gaat de initiatiefgroep toch weer in gesprek met de gemeente. Petje af voor hun onnoemelijk grote geduld!

Redactie Lijn 6

 

buitenfitness

Plaats reactie


Beveiligingscode
Vernieuwen

juridische

Weerfoto's Beijum

beijumnieuws2