Get Adobe Flash player

Feesten

Hemelvaart is niet alleen vrije dag maar er wordt ook gevierd dat Jezus op de 40e dag na Pasen op een wolk naar de hemel ging om aan de rechterhand van Zijn Vader om over Zijn koninkrijk te heersen. Pasen valt op maandag en dinsdag, 1e en 2e Paasdag waarbij Jezus opstanding uit de dode wordt gevierd. Hij heeft zich daarna aan verschillende mensen laten zien. Hemelvaart valt altijd op donderdag. Vijftig dagen na Pasen wordt Pinksteren gevierd. Het gaat hierbij om de uitstorting van de Heilige Geest. Dat is bedoeld om als 'Helper' onder de mensen te zijn. Door het geloof in Jezus Christus kunnen mensen vervuld raken van de Heilige Geest, ze ontvangen daardoor een nieuw leven met God, waarbij ze niet meer alleen voor zichzelf leven maar waarin de onvoorwaardelijke Liefde voor God en de medemens centraal staat. Het leven staat dan in het teken van het nu en het hiernamaals.
betekenis van hemelvaart

Met kerst hebben veel mensen associaties met lekker eten, cadeautjes onder de kerstboom, vrije dagen, vakantie, familie en noem maar op. De werkelijke inhoud van dit feest wordt daardoor naar de achtergrond gebracht. Het is niet waar dat we niet mogen genieten van dit alles. Wel is het zo dat het feest een meerwaarde heeft. Het betekent licht in het donker, kerst is een lichtjesfeest, de Zoon van God, Jezus Christus werd in een eenvoudige kribbe geboren en groeide op om net als ons mens te zijn in de ware betekenis van het woord. Hij huilde met de eenzamen, deed tekenen en wonderen door mensen te genezen, water in wijn te veranderen op een vrolijke bruiloft in Kanaän. Hij verveelvoudigde 5 broden en 5 vissen zodat alle aanwezige mensen genoeg te eten hadden terwijl Jezus aan het vertellen was over de wonderen van Zijn Vader in de Hemel. Hij leerde zijn discipelen het Onze Vader te bidden. Kinderen liet hij belangrijk voelen door tijd voor ze te nemen en ze te zegenen. In alles heeft hij met ons meegevoeld, in geboorte, pijn, leven en sterven zodat we ons daarin nooit alleen hoeven te voelen. Na zijn sterven aan het kruis ging Hij terug naar de Vader in de Hemel. Door Zijn Heilige Geest en daarin te geloven, wil hij nu bij ons zijn. De oude mens met het egoïsme, kwaadsprekerij, leugens en rivaliteit ligt Hij hiermee af. Hij wil onze persoon omvormen met vredige gedachten en mooie eigenschappen als goedheid, geloof, hoop en liefde en daarmee kunnen wij het belangrijkste gebod als je naaste liefhebben als jezelf en God boven alles vervullen. Volmaakt zal dat in dit leven niet gaan, pas als we sterven kunnen we afstand doen van de oude mens om eeuwig met God in de hemel te leven.

bw DSC03948Sommige mensen zoals ook hier aan de Froukemaheerd versieren hun tuin met allerlei lichtjes en kerstfiguren

juridische

beijumnieuws2