Get Adobe Flash player

Een artikel van Richold Brandsma van het Dagblad Van Het Noorden van 12 mei:

De straatcoaches die sinds twee jaar actief zijn in Beijum, spelen een belangrijke rol bij het terugdringen van jongerenoverlast in die wijk.

Dat concludeert onderzoeksbureau Intraval. Intraval heeft in opdracht van de gemeente Groningen de inzet van de straatcoaches geëvalueerd.

Jeugdgroepen

De straatcoaches werden in 2015 ingezet in Beijum. In de wijk waren vijf tot zeven jeugdgroepen die zich bezighielden met criminaliteit en softdrugs. De problemen die ze veroorzaakten, ging de capaciteit en mogelijkheden van al in de wijk actieve hulpverleners te boven .

In 2006 was Amsterdam een van de eerste gemeenten die het instrument straatcoach inzette. De coaches bezochten locaties waar jongeren overlast veroorzaakten en spraken hen op een laagdrempelige manier aan. Dat doen ze niet alleen overdag, maar ook in de avonduren en nacht. Ze raakten met de jongeren in gesprek en bouwden een band op. Zo zijn ze in staat een soort verbindingsofficier te worden tussen jongeren enerzijds en wijkorganisaties, bewoners en ondernemers anderzijds.

De aanpak was in veel gevallen succesvol. Zo daalde in de Amsterdamse wijk Slotervaart de overlast van jongeren met 50 procent. Aan de andere kant bleek de inzet van straatcoaches in Gouda en Almere minder succesvol. In de laatste stad pleegden de coaches fraude met hun werktijden. In sommige Amsterdamse wijken bleken de straatcoaches zelf voor overlast te zorgen.


Positief

In Beijum zijn de ervaringen wel positief. Tussen november 2015 en maart van dit jaar voerden ze duizenden gesprekken met jongeren. Met vijftig jongeren en hun ouders is het contact intensief.

Onderzoekers van Intraval spraken met diverse betrokkenen in Beijum. Uit die gesprekken komt naar voren dat de overlast van jongeren in de wijk het afgelopen jaar is afgenomen. Daarbij wordt wel aangetekend dat het dit niet alleen het effect van de coaches hoeft te zijn. Ook andere maatregelen zoals veranderingen aan de openbare omgeving of het tijdelijk verplaatsen van groepen kan een rol hebben gespeeld.

Een ander zorgpunt is dat verschillende manier van communiceren tot wrevel hebben geleid tussen de straatcoaches en andere hulpverleners.

Toch wordt de straatcoach gezien als een waardevolle toevoeging in de strijd tegen overlast door jeugdgroepen, concludeert Intraval. Vooral hun informatiepositie en brugfunctie tussen jongeren en wijkbewoners wordt gezien als een succesfactor van de coach.

Plaats reactie


Beveiligingscode
Vernieuwen

juridische

Weerfoto's Beijum

16 mei 2018 Beijum
16 mei 2018 14:0716 mei 2018 Beijum
15 mei 2018 Beijum
15 mei 2018 17:3515 mei 2018 Beijum
14 mei 2018 Beijum
14 mei 2018 14:3714 mei 2018 Beijum
14 mei 2018 Kardinge
14 mei 2018 14:2514 mei 2018 Kardinge

beijumnieuws2