Get Adobe Flash player

Februari van dit jaar is er een ernstig conflict geweest tussen de redactie van de Beijumkrant en het bestuur van de bewonersvereniging Beijum (BOB). De voornaamste klacht van de oud-redactie was de manier hoe het bestuur met vrijwilligers omging. Het bestuur, of liever één bestuurslid, wilde zijn plannen doordrukken over de rug van de redactieleden. Waarschuwingen dat redactieleden beschadigd konden raken door zijn brute handelswijze werden weggewuifd als gezeur. Dit was de tweede redactie die dit meemaakte. De eerste opgestapte redactie was die van Johan Fehrmann die later de weblog Beijumnieuws begon ( http://beijumnieuws.blogspot.com ). De laatste redactie is de internetkrant lijn6.com begonnen.

 

Dat de gemoederen hoog oplopen bij een onenigheid van dit kaliber mag duidelijk zijn. Alle mensen aan de zijlijn willen liever hun vingers hier niet aan branden. Dit ondervonden ook de opgestapte redactieleden. Ze klopten bij de gemeente aan met de vraag of de gemeente kon ingrijpen bij de bewonersorganisatie. Dit vooral met de gedachte in het achterhoofd dat er niet nog meer vrijwilligers geschoffeerd/afgebrand zouden worden. De reactie van de gemeente was ronduit ontluisterend. Behalve dat de gemeente niet ingreep kozen ze er ook voor om telefoon en email niet meer te beantwoorden. Na een gesprek, op verzoek van de oud-redactieleden, met de verantwoordelijke ambtenaren zakte hun helemaal de broek af. De eerste vraag van de hoge ambtenaren was: ”waar komen jullie ook al weer voor”. Vervolgens werd verzaken bij een hulproep uitgelegd als: “Wij mogen niet ingrijpen in de wijkdemocratie”.

 

Teleurgesteld over de uitspraken van de gemeente hebben de oud-redactieleden een klacht ingediend tegen de manier waarop de afdeling ruimtelijke ordening (RO/EZ) met de burgers om gaat. Het is eenvoudig niet recht te praten dat gemeente in de zelf verzonnen term “wijkdemocratie” een excuus vindt om burgers te negeren door niet meer met ze te communiceren en gemaakte afspraken niet na te komen. De klacht werd afgehandeld door de top van RO/EZ met het uiteindelijk oordeel dat RO/EZ het handelen van de bewuste ambtenaren correct vond. Hen viel niets te verwijten.

 

De klacht werd doorgegeven aan de gemeentelijk ombudsman. Dit is namelijk de weg die mogelijk is als een klacht bij de gemeente voor een burger niet naar tevredenheid afgehandeld is. De ombudsman paste hoor en wederhoor toe en kwam tot een totaal andere conclusie dan de gemeente. Tevens werd het handelen van het bestuurslidvan de BOB, in het eindrapport genoemd gemeentelijk medewerker, tegen het licht gehouden.

Het advies van de ombudsman voor de gemeente luidt:
- Stel een nader onderzoek in naar het functioneren van de gemeentelijke medewerker op basis van de uitkomsten van het eindrapport.

- Ga het gesprek aan met oud-redactieleden met als doel het geschonden vertrouwen te herstellen.

 

Het rapport is aangeboden bij burgemeester en wethouders en zal daar besproken worden. Het rapport bevat 18 pagina’s. Alhoewel het rapport geanonimiseerd is , is uit privacygronden alleen het eindrapport van 1 bladzijde publiek. Deze kan u hieronder lezen.

 

Hans Koopman`

 

eindrapport_ombudsman_Pagina_2

Plaats reactie


Beveiligingscode
Vernieuwen

juridische

Weerfoto's Beijum

beijumnieuws2