Get Adobe Flash player
Natuurlijk, als je vermoedt dat Lijn 6 ten onrechte een eindrapport van de ombudsman publiceert, dan ga je informeren bij Lijn 6 of dit wel mag. Vervolgens mail je voor de zekerheid de ombudsman of dit rapport wel  mocht worden gepubliceerd. Als dat dan niet zo is ga je op hoge poten naar Lijn 6 en eist rectificatie of liever aanpassing van het verhaal. Als je dan nog even flink het baasje wil uithangen, stuur je een bericht naar alle raadsleden en het college om vooral Lijn 6 volkomen af te branden. Tenminste dat lijkt me juiste volgorde als je echt haatdragend bent.

Bij BewonersOrganisatie Beijum (BOB) heeft men het echter hoog in de bol. Bij het vermoeden van het illegaal publiceren van een rapport vragen ze de ombudsman meteen al om aangifte te doen tegen Lijn 6 en Beijumnieuws. Vervolgens zet je regels in je brief aan de ombudsman zoals: (Lees de hele brief hier)

  • - Bent u, dat wetende, voornemens onderzoek te doen naar cq aangifte te doen van schending van vertrouwelijkheid?
  • - Ook gezien de commentaren van de beide weblogschrijvers (Koopman en Fehrmann) constateer ik dat het heel wel mogelijk is dat ze beide inmiddels over het hele rapport beschikken. (Koopman had, als één van de klagers, recht op het volledige rapport – red.)
  • - Ik mag – ook gezien uw functie - veronderstellen dat u hecht aan zorgvuldigheid en fatsoenlijke omgangsvormen. In dat verband ben ik ook zeer benieuwd naar uw oordeel over een tweede, ook bijgaand, artikel, inclusief illustratie, op lijn6 (bijlage 4).

Als klap op de vuurpijl stuurt de BOB dezelfde brief naar alle raadsleden en het college van Groningen. Hun ongezouten beschuldigingen die duidelijk op de persoon gespeeld zijn vinden, ondanks dat ze niet wachten op antwoord van de ombudsman, zo hun weg naar vele gezagsdragers in Groningen. Als bijschrift dhr. Veldman (vice voorzitter):

  • - Ik meen dat niet alleen de vertrouwelijkheid , maar ook de geheimhouding daarvan is gebroken. De publicaties wekken ook de stellige indruk dat beschadiging van de BOB en in het bijzonder de voorzitter van het bestuur van de BOB hoofdreden achter de publicaties is.
    Vanzelfsprekend - zoals ook in onderstaande mail vermeld - nodig ik u allen uit te reageren op de ontstane situatie.

De publicatie door Lijn 6 van het eindrapport van de ombudsman was echter volledig legitiem. Iedereen mag er mee doen wat die wil. De ombudsman schreef naar Lijn 6:
"In dit eindrapport worden verschillende gemeentelijke maar ook particuliere personen benoemd.
Alhoewel het eindrapport qua namen is geanonimiseerd, blijven de personen toch
herkenbaar. Voor een goede beoordeling van de bestreden gedragingen is dit onontkoombaar.
Vanwege de herleidbaarheid zal dit eindrapport daarom door mij niet integraal openbaar worden
gemaakt. De wet regelt dat een uittreksel kan volstaan. Het voorblad van dit eindrapport
voldoet daar aan. Met de beperkte openbaarmaking wil niet gezegd zijn dat de inhoud van het eindrapport vertrouwelijk is. Integendeel"

De beschuldiging van de BOB richting medewerkers van Lijn 6 en Beijumnieuws is de manier hoe de BOB al jaren met mensen omgaat die ze niet mogen. Het is ijskoude machtspolitiek met als enig doel mensen, meestal gevoelige vrijwilligers, keihard onderuit te halen. De voornaamste klacht die de ombudsman kreeg van laatste redactie die opstapte bij de Beijumkrant is exact dit gedrag,  en dat door de gemeente getolereerd is. Mensen, zelfs je eigen medewerkers, publiek onderuit halen en zwaar intimideren. Opeens willen mensen niet meer praten als je zo’n BOBdouche ontvangen hebt. Iedereen weet plotseling wat je de voorzitter aangedaan hebt, alleen je herkent je zelf er niet in. Menig oud-redacteur noemt de BOB de firma list leugen & bedrog en dat is wel te begrijpen als dit de manieren van het bestuur van de Bewonersorganisatie zijn. 

Een voorval in juni 2010 is vergelijkbaar. Toen werden de bewoners van Beijum op het verkeerde been gezet. Drie leden van de twee opgestapte wijkredacties kregen een brief met als inhoud dat zij toch echt wel bezig zijn geweest met het beschadigen van de BOB. Een volstrekte onwaarheid omdat alle drie de ervaring hebben dat het juist andersom is. De BOB heeft drie eigen medewerkers het leven zo zuur gemaakt dat ze er beschadigd van raakten. Twee zijn opgestapt omdat hun gezin er zwaar onder leed. Onder de brief stond een huichelachtige uitnodiging om te praten. Twee uur na het bezorgen van de brief kwam de Beijumkrant uit met daarin een artikel waarin exact dezelfde brief afgedrukt stond met de namen van de drie in koeienletters er boven. Op de persoon en met een verdraaide waarheid werden mensen uitgenodigd om te komen praten. Maar eerst moesten 6700 kranten verspreid worden met deze kolder. Zo ga je niet met mensen om! (klik hier om het artikel uit de B’krant en hier om de brief te lezen).

Na verschillende bestuursleden gekielhaald te hebben, twee opgestapte redacties en twee ombudsmanrapporten die negatief uitvallen voor de voorzitter van de BOB en dus ook voor de BOB, mag het nu wel eens genoeg zijn. Het is onbestaanbaar dat deze Bewonersorganisatie op deze wijze bijdraagt aan leefbaarheid in de wijk.

De satire hebben we reeds in oktober ontvangen. We hebben er een tiental ontvangen. Deze satire lijkt het best hier op zijn plaats.

 

Wie_het_kleine_niet_eert

 

 

Hans Koopman

 

Vorige artikelen: klik op de regel om het artikel te kunnen lezen.

“Wijkdemocratie”

“wijkdemocratie” update

 

Reageren, klik hier

Plaats reactie


Beveiligingscode
Vernieuwen

juridische

Weerfoto's Beijum

beijumnieuws2